ADSENSUS LEARNING

LEARNING

KUNSKAP

Kunskap om de mest centrala delarna inom försäljning och digital marknadsföring.

KOMPETENS

Att veta vad man ska göra är steg ett, att veta hur och att praktiskt tillämpa det är steg två. Fokus ligger på genomförandet för faktiska resultat och beteenden som varar över tid. 

METODIK

Genom en mix av föreläsningar, workshops, coaching och uppföljning säkerställer vi varje deltagares kompetensutveckling, insikter som kan omsättas i praktik eller som minst kan ge rätt förutsättningar för att agera informerad beställare. 

MOTIVATION

Den personliga utvecklingen är en stark motivationskraft hos de flesta människor. Genom lärande som ger tydliga resultat motiveras både den hungriga och sömniga säljaren i sin roll. 

TJÄNSTEUTBUD

Säljcoach

Aktiv coaching inom sälj säkerställ vi lärande genom utförande. Nya beteenden ska skapas som håller över tid. 

Föreläsningar

Kunskapsöverföring med tydligt [och målbart] syfte. Deltagande både fysiskt och psykiskt är påbjudet.

E-learning

Utbildningsplattform baserad på de workshops vi genomför idag samt de kompetensluckorna vi ser anledning att fylla. Både intern och externt. 

Workshops

Utifrån givna (fiktiva och reella) utmaningar varvas kunskapsmoment med praktiska moment i syfte att hitta lösningar.

Certifieringar

Certifieringar med tidsbegränsning. När du genongått en utbildningsinsats ska det finnas diplomering och certifiering att hämta. 

Boka ett möte med oss

Vill du veta mer? Lämna namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss!.