MANAGEMENT

MANAGEMENT

STRATEGI

Strategi handlar om att förflytta positioner. Att veta var vi är, vart vi vill ta oss och med vilka medel. Mål, resursplanering, riskbedömning, nulägesanalys, uppföljning, process, ansvarsfördelning m.m. Stragei är tanke och kommunikation för att främja rätt beteenden, utifrån en given målbild. 

TAKTIK

Taktik är att göra det du kan med det du har att vinna matchen. Utifrån kundens ”Pågående nuläg”, alltså i förändringsarbetet avgöra vad som är rätt prioritering för att nå [de strategiska] målen.

METODIK

Hur gör man och varför väljer vi just den avgjorda metoden för att åstadkomma vad? Med kunskap om vad som bör göras av vem och när krävs optimerade processer/metoder.

Sales Management

Coachande eller ”säljchef for hire”. I praktiken humankapital för att säkerställa att strategin genomförs
➢ Process & Struktur
➢ Mätbarhet

Sales Audit

En genomlysning av kundens säljorganisation och säljprocess i syfte att hitta de luckor som bör fyllas. 
➢ Analys & Rapport

Growth Hacking

Med rätt metoder för tillväxt skapar vi hållbar lönsamhet för start-ups eller scale-ups.
➢ Metodik
➢ Implementation

Sales Strategy

Analys av nuläget och målsättning för önskat läge, samt verktyget för att ta sig dit.
➢ Analys & Rapport
➢ Åtgärdsplan

Holistic Marketing

Strategier och management av säljdrivande marknadsföring inkluderat verktyg för skapande, distribution, mätbarhet och uppföljning.
➢ One stop shop marketing

Boka ett möte med oss

Vill du veta mer? Lämna namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss!